Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
w Katowicach

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice - tel.: 32 730 68 97 - e-mail: woa@rops-katowice.pl

Herb Bielsko-Biała Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Bielsku-Białej
ul. Potok 6, 43-382
Kontakt
tel.: (33) 815 09 84
e-mail: oaobielskob@poczta.onet.pl
Herb Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Częstochowie
ul. Sobieskiego 17B, 42-200
Kontakt
tel.: (34) 361 49 11
e-mail: osrodek@adopcje.czest.pl
Herb Rybnik Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Rybniku
ul. Floriańska 28, 44-217
Kontakt
tel.: (32) 424 04 35
e-mail: oaorybnik@oaorybnik.pl
Herb Sosnowiec Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Sosnowcu
ul. Krzywa 2, 41-200
Kontakt
tel.: (32) 266 84 19
e-mail: osrodek@adopcja.sosnowiec.pl
Herb Wodzisław-Śląski Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300
Kontakt
tel.: (32) 454 50 83
e-mail: adopcjawodz@onet.eu

Projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Jego celem jest zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych, Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, poprzez wdrożenie do końca 2018 roku ponadstandardowych działań w procesie adopcji, które będą przyjazne dziecku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu dedykowane jest dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia, kandydatom na rodziców/rodziny adopcyjne oraz pracownikom ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się m.in.

- wdrażanie ponadstandardowych, specjalistycznych usług diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i poradniczych dla dzieci, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz rodziców biologicznych sygnalizujących zamiar oddania dziecka do adopcji;
- wdrażanie rozwiązań służących rozwijaniu współpracy różnorodnych podmiotów uczestniczących w procesie adopcji;
- podnoszenie kompetencji pracowników ośrodków adopcyjnych, w celu realizacji trwałych i wysokiej jakości usług.

Wartość projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” wynosi 4 800 000,00 zł, z czego 4 080 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

stopka Unia Europejska

Kontrast: standardowy | jaskrawy żółty/czarny | jaskrawy zielony/czarny